VX-3

VX-3 4.5-14x50mm CDS


 

Retículas disponibles

        

     Duplex           
 

Acabados disponibles

     

      Mate